Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru objavljena je u Narodnim novinama br. 137/14., stupa na snagu 29. studenog 2014.

Ministarstvo gospodarstva određuje se nadležnim tijelom za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (Tekst značajan za EGP) (Službeni list Europske unije L 115, 25. 4. 2013.).
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.