Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje sklapaju proračunski korisnici državnog proračuna kao naručitelji objavljena je u Narodnim novinama br. 25/14., stupila je na snagu 20. veljače 2014.   Ovom se Odlukom, radi ispunjenja jednog od preduvjeta za pokretanje investicija i stvaranja pozitivne ulagačke klime, za razdoblje do 31. prosinca 2015. godine, određuje mjera plaćanja predujmom u ugovorima o javnoj nabavi koje sklapaju proračunski korisnici državnog proračuna, kao naručitelji.
Mjera plaćanja predujmom ove Odluke odnosi se na ugovore o javnim radovima i ugovore o javnim uslugama, koji uključuju radove koji su samo sporedni uz glavni predmet ugovora, a provodi se kada je procijenjena vrijednost javnih radova, odnosno javnih usluga, koji će biti predmet nabave, jednaka ili veća od 2.000.000,00 kuna.
Predujam iz ove Odluke iznosi 10% ugovorene cijene, bez poreza na dodanu vrijednost. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.