Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje kao naručitelji sklapaju trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio objavljena je u Narodnim novinama br. 25/14., stupila je na snagu 20. veljače 2014.   Ovom se Odlukom, radi ispunjenja jednog od preduvjeta za pokretanje investicija i stvaranje pozitivne ulagačke klime, za razdoblje do 31. prosinca 2015. godine, određuje mjera plaćanja predujmom u ugovorima koje kao naručitelji sklapaju trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio.
Mjera plaćanja predujmom iz ove Odluke odnosi se na ugovore o građenju i ugovore o uslugama, koji uključuju radove koji su samo sporedni uz glavni predmet ugovora, a predujam iznosi 10% ugovorene cijene bez poreza na dodanu vrijednost. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.