Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta objavljena je u Narodnim novinama br. 141/15., stupa na snagu 18. prosinca 2015.   Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, osnovica te način i rokovi plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta. Obveznici plaćanja obveznog komorskog doprinosa su:
– obrtnici,
– trgovci pojedinci koji obavljaju obrt temeljem Zakona o obrtu,
– fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u članstvo Hrvatske obrtničke komore temeljem Zakona o obrtu. Oslobađaju se plaćanja obveznog komorskog doprinosa obrtnici novootvorenih obrta za prvu godinu rada. Novootvorenim obrtom smatra se samo prvi upis obrtnika u Obrtni registar. Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za obrtnike nastaje danom upisa u Obrtni registar.
Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za trgovce pojedince nastaje danom upisa obrtnika u sudski registar.
Obveza plaćanja doprinosa za fizičke i pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u Hrvatsku obrtničku komoru nastaje danom donošenja odluke o prijemu u članstvo. Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za obrtnike prestaje danom brisanja iz Obrtnog registra, za trgovce pojedince prestaje danom brisanja iz sudskog registra ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.