Odluka o obavješćivanju o prekograničnom pružanju usluga kreditnog posrednika objavljena je u Narodnim novinama br. 107/17., stupa na snagu 11. studenog 2017. godine. Ovom Odlukom uređuju se način obavješćivanja nadležnog tijela države članice domaćina i podaci koje tim tijelima dostavlja Hrvatska narodna banka u vezi s kreditnim posrednikom iz Republike Hrvatske koji namjerava pružati usluge kreditnog posredovanja u drugoj državi članici, kako je određeno člankom 34. stavcima od 2. do 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
Ovom Odlukom također se uređuje i način postupanja Hrvatske narodne banke s obavijesti o putovnici zaprimljenoj od nadležnog tijela matične države članice, kako je određeno člankom 34. stavcima od 7. do 9. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
Odredbe ove Odluke primjenjuju se na obavijest o putovnici u vezi s ostvarivanjem prava na pružanje usluga preko podružnice ili neposredno i nemaju učinak na metodu i sredstva nadzora kreditnih posrednika koji posluju na prekograničnoj osnovi. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.