Odluka o nalozima za plaćanje objavljena je u Narodnim novinama br. 46/16., stupa na snagu 6. lipnja 2016. Ovom Odlukom propisuju se osnovni elementi i način popunjavanja naloga za plaćanje za izvršenje nacionalnih platnih transakcija u kunama i u eurima preko transakcijskih računa.
Nalog za plaćanje je instrukcija kojom platitelj traži izvršenje platne transakcije. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.