Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2015. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 139/14., primjenjuje se na obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

Ovom Odlukom propisuju se obveze kreditnih institucija u vezi s visinom, načinom izračuna i načinom plaćanja naknade za superviziju.
Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.
Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske.
Odredbe ove Odluke kreditna institucija dužna je primjenjivati na pojedinačnoj osnovi. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.