Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2016. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 137/15., stupa na snagu 1.siječnja 2016. Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2016. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 72,95 kuna. Na iznos plaće odnosno iz dnevnog iznosa neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su ista uplaćena unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.