Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2014. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 2/14., stupa na snagu 16. siječnja 2014.   Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2014. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 72,08 kuna.   Na iznos plaće sezonskog radnika koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su ista uplaćena unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.