Odluka o načinu utvrđivanja visine novčane pomoći osobi osiguranoj na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove objavljena je u Narodnim novinama br. 12/14., stupila je na snagu 1. veljače 2014.   Ovom Odlukom uređuje se način utvrđivanja novčane pomoći osobi osiguranoj na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, koja je provela na radu najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca u kontinuitetu i koja će kod tog poslodavca raditi najmanje tri sezone ili je prethodno radila tri sezone, bez obzira da li je imala status osobe osigurane na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.
Novčana pomoć za prva tri mjeseca iznosi 60% bruto plaće koju je osoba ostvarila u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, ali ne može biti niža od iznosa novčane naknade na koju bi ostvarila pravo da je u statusu nezaposlene osobe.
Novčana pomoć za preostalo vrijeme ostvarivanja pomoći iznosi 50% novčane pomoći utvrđene za prva tri mjeseca. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.