Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke objavljena je u Narodnim novinama br. 94/17., stupa na snagu 28. rujna 2017. godine. Ovom Odlukom utvrđuje se način na koji Hrvatska narodna banka obračunava, naplaćuje i plaća kamate i naknade u poslovima s kreditnim institucijama. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.