Odluka ministra poljoprivrede klasa: 400-01/14-01/182, urbroj: 525-07/0570-14-1 od 29. rujna 2014, objavljena je u Narodnim novinama br. 121./14., a stupila je  na snagu 29. rujna 2014.


U vezi provedbe Odluke Vlade Republike Hrvatske o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu (Narodne novine br. 65/14.) ovom Odlukom utvrđuje se konačan popis naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije na koje će se odnositi mjere osiguranja pomoći za naknadnu sjetvu, način i uvjeti za utvrđivanja popisa oštećenika, te količine po vrstama potrebnog repromaterijala i pripadajuće novčane vrijednosti temeljem kojih će se izvršiti isplata pomoći oštećenicima.


Klasa: 400-01/14-01/182
Urbroj: 525-07/0570-14-1 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.