Mišljenja.hr

Odluka o lokalnim porezima Općine Poličnik

Datum objave: 20.01.2023.

Odluka o lokalnim porezima Općine Poličnik objavljen je u Narodnim novinama br. 8/23., stupa na snagu 21. siječnja 2023. godine.

Općini Poličnik pripadaju sljedeći lokalni porezi:
1. porez na potrošnju
2. porez na kuće za odmor.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

« Povratak