Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima objavljena je u Narodnim novinama br. 20/17., stupila je na snagu 8. ožujka 2017. Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (sustav EDIP).
Temeljem ove Odluke Ministarstvo financija, Porezna uprava omogućuje dostupnost podataka o dohocima i primicima sadržanih u sustavu EDIP javnopravnim tijelima kojima je to propisano posebnim propisima radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga.
Javnopravna tijela jesu:
– tijela državne uprave i druga državna tijela
– tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave
– pravne osobe koje imaju javne ovlasti. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.