Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a objavljena je u Narodnim novinama br. 10/14., stupa na snagu 28. siječnja 2014.   Društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF-ovi) oslobađaju se plaćanja naknade iz članka 4. stavka 12. točaka 1., 9. i 28. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 156/2013), za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a te izdavanje odobrenja za osnivanje i rad zatvorenih i otvorenih alternativnih investicijskih fondova (dalje: AIF-ovi) kojima upravljaju, a koji zahtjevi se podnose isključivo temeljem članka 323. stavka 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 16/2013), radi usklađenja poslovanja s tim Zakonom i provedbenim aktima donesenim na temelju tog Zakona. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.