Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Odluka o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka

Datum objave: 23.11.2017, misljenja.hr
Odluka o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka objavljena je u Narodnim novinama br. 114/17., stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. Ovom Odlukom propisuju se:
1) kriteriji klasifikacije izloženosti u rizične skupine,
2) način utvrđivanja očekivanih kreditnih gubitaka koji proizlaze iz kreditnog rizika,
3) način provođenja umanjenja vrijednosti bilančnih stavki i rezerviranja za izvanbilančne stavke i
4) definicije adekvatnih instrumenata osiguranja izloženosti za potrebe utvrđivanja očekivanih budućih novčanih tokova. Odredbe ove Odluke primjenjuju se na:
1) financijske instrumente koji su u skladu s Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja 9 Financijski instrumenti (u nastavku teksta: MSFI 9) raspoređeni u sljedeće portfelje:
1. financijska imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku,
2. financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, osim vlasničkih instrumenata i
2) financijske instrumente koji su:
1. potraživanja na temelju najma,
2. obveze na temelju kredita te
3. obveze po ugovorima o financijskom jamstvu i
3) ostale izloženosti koje ulaze u obuhvat MSFI 9. Odredbe ove Odluke primjenjuju se na:
1) kreditne institucije sa sjedištem ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice