Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke objavljena je u Narodnim novinama br. 94/17., stupa na snagu 28. rujna 2017. godine. Kreditne institucije na koje se primjenjuje ova Odluka jesu:
a) kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od HNB-a
b) podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest HNB-u o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i
c) podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od HNB-a dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države. Kamatne stope za operacije na otvorenom tržištu koje se provode povratnim transakcijama određuje guverner HNB-a. Kamatne stope na stalno raspoložive mogućnosti jesu:
– na prekonoćni kredit: 2,5% godišnje i
– na prekonoćni depozit: 0% godišnje. Kamatna stopa na kratkoročni kredit za likvidnost jednaka je:
– kamatnoj stopi na prekonoćni kredit uvećanoj za 1 postotni bod za razdoblje korištenja kredita do tri mjeseca i
– kamatnoj stopi na prekonoćni kredit uvećanoj za 1,5 postotnih bodova za razdoblje kori&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.