Odluka o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja objavljena je u Narodnim novinama br. 140/15., stupa na snagu 1. veljače 2016. Ovom se odlukom utvrđuje obveza te način i rokovi dostavljanja Izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja Hrvatskoj narodnoj banci.
Obvezu dostavljanja Izvješća imaju:
– kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke,
– podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest Hrvatskoj narodnoj banci o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i
– podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države.
Obvezu dostavljanja Izvješća ima i Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Prvo Izvješće u skladu s ovom Odlukom banke i HBOR dužni su dostaviti HNB-u 2. veljače 2016. s podacima za 1. veljače 2016. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.