Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine objavljena je u Narodnim novinama br. 28/16., stupa na snagu 1. travnja 2016. godine. Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.