Odluka o izmjeni Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke objavljena je u Narodnim novinama br. 100/16., stupa na snagu 10. studenog 2016. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.