Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa objavljena je u Narodnim novinama br. 134/14., stupa na snagu 1. siječnja 2015.   U Odluci o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (»Narodne novine«, broj 12/2014), točka I. mijenja se i glasi:
»Visina novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa iznosi neto 2.400,00 kuna mjesečno.«.   Iza točke II. dodaje se točka II.a koja glasi:
»II.a
Korisnicima novčane pomoći koji su do dana stupanja na snagu ove Odluke pravo na novčanu pomoć ostvarili u visini prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke utvrdit će se pravo na novčanu pomoć u visini iz točke I. ove Odluke.«
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.