Odluka o izmjenama Odluke o karti regionalnih potpora objavljena je u Narodnim novinama br. 155/13., stupila je na snagu 18. prosinca 2013.   U Odluci o karti regionalnih potpora (Narodne novine br. 19/13.), točka II. mijenja se i glasi: »Za dodjelu regionalnih potpora na odgovarajući način primjenjuje se Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 72/2013 i 141/2013), Smjernice za nacionalne regionalne potpore za 2007.–2013. (52006XC0304(02), SL C 54, 4. 3. 2006, str. 13. – 45.), te Priopćenje Komisije koje se odnosi na kriterije za dubinsku ocjenu regionalnih potpora za velike investicijske projekte (52009XC0916(02), SL C 223, 16. 9. 2009., str. 3. – 10.).«. u točki XII. riječi: »a prestaje važiti 1. siječnja 2014. godine« zamjenjuju se riječima: »a prestaje važiti zaključno s 30. lipnja 2014. godine«. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.