Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom (NN br. 41A) objavljena je u Narodnim novinama br. 41/14., stupa na snagu 31. ožujka 2014. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.