Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju objavljena je u Narodnim novinama br. 127/14., stupa na snagu 1. studenoga 2014., osim odredbi članaka 3., 7. i 12., koji stupaju na snagu 21. prosinca 2014.

  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.