Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, objavljena je u Narodnim novinama br. 69/13., stupila je na snagu 10. lipnja 2013.   U ovoj Odluci Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, njihove izmjene i dopune te tumačenja sadrže poveznice na MSFI 9 koji nije usvojen u Europskoj uniji. Svako navođenje MSFI 9 u ovoj Odluci treba čitati kao poveznicu na MRS 39 »Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje«. Nije moguće primijeniti ni jednu izmjenu i dopunu MSFI-ja 9 iz ove Odluke. Svako društvo dužno je primijeniti članak 1., članak 2., članak 3., članak 4. i članak 5. ove Odluke najkasnije od datuma početka prve financijske godine koja započinje na dan ili nakon 1. siječnja 2013. Svako društvo dužno je primijeniti članak 6., članak 7. i članak 8. ove Odluke najkasnije od datuma početka prve financijske godine koja započinje na dan ili nakon 1. siječnja 2014. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.