Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Karlovca objavljena je u Narodnim novinama 26/13., stupa na snagu 9. ožujka 2013.   U članku 18. Odluke o gradskim porezima VI POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV objavljene u Glasniku Grada Karlovca 07/11. iza trećeg stavka dodaje se četvrti stavak koji glasi: »Obveznici plaćanja poreza na tvrtku iz čl. 17. koji u tijeku jedne kalendarske godine prestaju s obavljanjem djelatnosti, porez na tvrtku plaćaju u iznosu koji je proporcionalan dijelu godine u kojem su obavljali djelatnost, pod uvjetom da je porezni obveznik prestao s obavljanjem djelatnosti prije izvršnosti poreznog rješenja za tekuću godinu.« ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.