Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama objavljena je u Narodnim novinama br. 118/17., stupa na snagu 1. prosinca 2017. godine. Materijalna prava i druge naknade, ugovorene Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 24/17.) isplatit će se za mjesec studeni 2017. godine, u visini i na način na koji su ugovorene. Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.421,54 kuna bruto i primjenjuje se od 1. studenoga 2017. godine, počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. godine, koja se isplaćuje u mjesecu prosincu 2017. godine. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.