Odluka o gradskim porezima Grada Petrinje objavljena je u Narodnim novinama br. 151/14., stupa na snagu 1. siječnja 2015.
  Ovom Odlukom propisuju se sljedeći porezi:
1. porez na potrošnju
2. porez na kuće za odmor
3. porez na tvrtku ili naziv
4. porez na korištenje javnih površina.
  Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakija i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.
Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Grada Petrinje.
Osnovica poreza na potrošnju jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost.
Obveznik poreza na potrošnju dužan je obračunati i platiti porez na potrošnju do kraja mjeseca za prethodni mjesec.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.