Odluka o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika objavljena je u Narodnim novinama br. 50/17., stupa na snagu 3. lipnja 2017. godine. U Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, broj 70/16), u točki II. podstavku 2. iza riječi: »socijalne skrbi,« dodaje se riječ: »kulture,«. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.