Odluka o dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 78/16., stupila je na snagu 29. kolovoza 2016. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.