Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava objavljena je u Narodnim novinama br. 22/13., stupila je na snagu 22. veljače 2013.   U Odluci o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (Narodne novine br. 83/09., 3/11., 3/12. i 46/12.), iza točke VII. dodana je točka VII.a koja glasi:   »VII.a Pravila iz Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (»Narodne novine«, br. 83/2009, 3/2011, 3/2012 i 46/2012) primjenjuju se i za 2013. godinu.«. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.