Odluka o dopuni Odluke o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke objavljena je u Narodnim novinama br. 33/14., stupa na snagu 22. ožujka 2014.   U Odluci o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 142/2013. i 28/2014.) u točki V. stavku 2. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica, koja glasi:
»Navedena zabrana ne odnosi se na raspolaganje blagajničkim zapisima u pravnim poslovima s Hrvatskom narodnom bankom.« ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.