Odluka o dopuni Odluke kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a objavljena je u Narodnim novinama br. 16/14., stupa na snagu 15. veljače 2014., stupa na snagu 8. veljače 2014. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.