Mišljenja.hr

Odluka o 2. izmjeni Odluke o porezima Općine Vidovec

Datum objave: 21.07.2021.

Odluka o 2. izmjeni Odluke o porezima Općine Vidovec objavljena je u Narodnim novinama br. 83/21., stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

U Odluci o porezima Općine Vidovec (»Narodne novine« broj 24/20 i »Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 94/19 i 103/20), članak 4. mijenja se i glasi:
»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7%.«

« Povratak

Može vas zanimati