Porezni obveznik postavio je upit Središnjem uredu Porezne uprave o odgovornosti špeditera za obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu dobara uz primjenu carinskog postupka 42. U upitu se navodi da porezni obveznik kao špediterska tvrtka obavlja postupak uvoznog carinjenja robe za uvoznika - poreznog obveznika iz druge države članice Europske unije koji uvozi robu iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku uz primjenu postupka 42, jer je roba namijenjena osobi u drugoj državi članici Europske unije.
U upitu se navodi da porezni obveznik iz upita nema ulogu poreznog zastupnika te da će uvoznik za potrebe navedenog posla ishoditi PDV identifikacijski broj od Porezne uprave Republike Hrvatske. Budući će kod postupka uvoznog carinjenja robe zbog potrebe jamstva plaćanja carinskih davanja u Uvoznu carinsku deklaraciju porezni obveznik iz dostavnog popisa biti obvezan upisati i broj svoje uvozne carinske garancije kao špeditera, postavlja se pitanje hoće li odgovarati za obvezu plaćanja PDV-a uvoznika te hoće li biti terećen ukoliko uvoznik ne izvrši svoju obvezu plaćanja PDV-a.   Na postavljeni upit Središnji ured Porezne uprave dao je odgovar, kojeg naši pretplatnici mogu vidjeti klikom miša ovdje.     ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.