Ured za velike porezne obveznike uputio je dopisima KLASA: 410-01/14-01/108 i 410-01/14-01/188 sljedeća pitanja poreznog obveznika iz dostavnog popisa:
 
1. Porezni obveznik u okviru marketinških aktivnosti za svoje kupce povremeno organizira prodaju edukativnih albuma i sličica za djecu različite dobi. Aktivnost se sastoji u prodaji albuma i sličica te dijeljenju paketića sličica bez naknade ovisno o ostvarenom iznosu kupnje. U vezi s navedenim postavljeno je pitanje mogu li se albumi i sličice namijenjeni prodaji oporezivati sniženom stopom 5% poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te može li se besplatno davanje sličica smatrati povremenim poklonima pojedinačne vrijednosti do 160,00 kuna. Na paketiću sličica stoji oznaka „gratis“.
 
2. Porezni obveznik je potpisao Okvirni ugovor o prijenosu trgovačkog poslovanja (u daljnjem tekstu: Okvirni ugovor) koji je sklopljen pod odgodnim uvjetom. Naime da bi Okvirni ugovor imao pravne učinke, potrebno je bezuvjetno odobrenje koncentracije, sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, a koje rješenjem utvrđuje i izdaje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Predmet Okvirnog ugovora je prijenos trgovačkog poslovanja, sklapanje ugovora o zakupu u pogledu prodajnih mjesta, prijenos/preuzimanje radnika koji su zaposleni u prodajnim mjestima ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.