U vezi Vašeg prosvjeda Ministarstvu financija u svezi postupka carinjenja poštanske pošiljke robe koju ste naručuju putem interneta, te obračuna uvoznih davanja i na cijenu dostave pri Carinarnici Rijeka, izvješćujemo Vas da o sljedećem:

Sva roba koja iz inozemstva dolazi u poštanskim pošiljkama, podliježe carinskom nadzoru te postupku carinjenja, neovisno tko je primatelj i da li je pošiljka naplatna ili besplatna.

No, samo u slučaju primanja robe nekomercijalnoga karaktera, dakle za osobne potrebe, koju fizičke osobe iz inozemstva besplatno šalju fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, vrijednosti pošiljke do maksimalno 300,00 kuna, primjenjuje se oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost, sukladno čl. 187. st. 1. t. 3. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99. – 56/10., dalje: Zakon). Ovo naglašavamo jer je u carinskoj praksi vrlo česti slučaj netočnog poistovjećivanja mogućnosti oslobođenja od plaćanja uvoznih davanja u poštanskom prometu s oslobođenjem u putničkom prometu.

Naime u putničkom prometu propisan je vrijednosni limit oslobođenja od 1.000,00 kuna, ali tu nije postavljen uvjet da roba mora biti primljena kao poklon od fizičke osobe u inozemstvu, već se pravo odnosi i na robu koja je kupljena ...