Na primljeni upit osobe "A" iz Jurdana o dostavi osobnoga identifikacijskog broja za djecu mlađu od 18 godina za potrebe upisa osobnoga identifikacijskog broja djeteta u evidencije koje vodi osnovna škola te kojim zakonom je uređena obveza dostave osobnoga identifikacijskog broja djece školama jer većina roditelja smatra da to nije potrebno do punoljetnosti djece, u nastavku odgovaramo. Prema članku 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08.; dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka svake osobe, koju tijela javne vlasti koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Odredbama članka 5. stavak 1. Zakona obveznici odnosno osobe kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje su:  - hrvatski državljani,  - pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te  - strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Sukladno navedenoj zakonskoj odredbi osobni identifikacijski broj određuje se i dodjeljuje svim hrvatskim državljanima, pa tako i učenicima, djeci i osobama koje nisu punoljetne odnosno mlađe su od 18 godina. Nadalje, člankom 37. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09., dalje: Pravilnik) propisano je da ...