Dana 20. ožujka 2014. stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 35/14.) kojim su propisane odredbe u vezi prava na odbitak pretporeza za motorna vozila kategorije N1. S tim u vezi, a radi jednoobraznog tumačenja odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) u nastavku dajemo tumačenje o pravu na odbitak pretporeza u slučaju motornih vozila kategorije N1, ali i ostalih motornih vozila.

 

Motorna vozila za osobni prijevoz Odredbama članka 61. Zakona o PDV-u propisano je, između ostalog, ograničenje prava na odbitak pretporeza za nabavu i najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Navedeno ograničenje se ne primjenjuje ako se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza ...