Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o pravu na odbitak pretporeza te porezno priznatim troškovima za elektro vozilo. U upitu se navodi da porezni obveznik obavlja djelatnost marina, usluge veza i čuvanja plovnih objekata te je u svrhu obavljanja djelatnosti nabavljeno elektro vozilo koje se isključivo koristi za prijevoz dobara od garaže do plovila te prijevoz smeća do kontejnera, odnosno za unutarnji transport u turističkom (nautičkom) resortu. Postavljeno je pitanje ima li porezni obveznik pravo odbitka pretporeza pri nabavi elektro vozila te hoće li troškovi održavanja i amortizacije za navedeno vozilo biti priznati u cijelosti ili djelomično. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbama članka 61. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Osobnim automobilima za čiju nabavu i najam nije dopušten odbitak pretporeza prema članku 61. stavku 1. točki a) Zakona smatraju se motorna vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake ...