Mišljenja.hr

Odbitak poreza na dodanu vrijednost pri uvozu dobara

Datum objave: 13.09.2004., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/04-01/132

Obratili ste nam se radi davanja mišljenja o tome može li porezni obveznik - obrtnik odbiti plaćeni pretporez prilikom uvoza dobara u tuzemstvo neovisno o tome što nije platio račun inozemnom dobavljaču? Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku. Odredbama čl. 17., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od br. 47/95. do 82/04.) propisano je da porezni obveznik obračunava porez na dodanu vrijednost prema izdanim računima za isporučena dobra i o..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak