Od 01. siječnja 2016. stupanjem na snagu Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 78/15. i 134/15. - Uredba) obvezu revizije za poduzetnike uređuje samo Zakon o računovodstvu s obzirom da je brisan čl. 6. Zakona o reviziji (Narodne novine br. 146/05.-144/12.).
U skladu sa čl. 20. Zakona o računovodstvu propisano je da obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja podliježu godišnji odvojeni (pojedinačni) i konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa te velikih i srednjih poduzetnika koji nisu subjekti od javnog interesa.
Prema Zakonu o računovodstvu subjekti o javnog interesa su svi poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište bilo koje države članice,  financijske institucije, u pravilu već obuhvaćene definicijom velikih poduzetnika, ostali veliki poduzetnici ali i druga trgovačka društva od javnog interesa sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa.
Jednako tako, obveznici revizije su i svi poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za uvrštenje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište, ako obvezi revizije ne podliježu prema nekoj drugoj osnovi.
Obvezi revizije podliježu i odvojeni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji dioničkih društava ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.