Carinska uprava objavila je na svojoj Internet stranici da je proveden redizajn i da je nadograđena aplikacija za Administraciju korisnika za G2B. Nova verzija aplikacije biti će dostupna od nedjelje 10.05.2015.
  Na stranici G2B servisa u pridruženim dokumentima  objavljene su „Upute za korištenje aplikacije za administraciju korisnika G2B usluga“

  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.