FINA je na svojim Internet stranicama objavila da je Državni zavod za statistiku ukinuo kvartalno statističko istraživanje poduzetnika i financijskih institucija od 2013. godine i dalje. Prema tome, ukinuta je obveza podnošenja tromjesečnih statističkih izvještaja na obrascima TSI-POD, TSI-BAN i TSI-OS-RE. I ako su navedeni obrasci ukinuti, za potrebe izrade informacija o bonitetu BON – 1 poduzetnicima je omogućeno podnošenje tromjesečnih izvještaja na obrascu TI-POD. Obrazac TI-POD moći će se predati i neposredno prije podnošenja zahtjeva za izdavanje informacija o bonitetu BON – 1. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.