Porezna uprava objavila je na svojoj Internet stranici da isplata povrata poreza po godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2014. godinu započinje danas, u utorak 26.05.2015. godine. Nakon navedenog datuma obrade godišnjih prijava i isplate povrata odvijati će se kontinuirano, uobičajenom dinamikom, prema redoslijedu prijava područnih ureda. Plan obrada godišnjih prijava redovito će se objavljivati na Internet stranici Porezne uprave.   Porezna uprava je dala pojašnjenje da je od 01.01.2014. godine uvedeno novo praćenje ostvarivanja dohodaka, doprinosa i ostalih primitaka poradi čega su mijenjani obrasci koje podnose isplatitelji kao i pravila iskazivanja podataka te da su navedene promjene utjecale i na obrade godišnjih poreznih prijava za 2014. godinu, a što je rezultiralo kašnjenjem isplata povrata po godišnjim prijavama u odnosu na prethodne godine 15-tak dana. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.