Danas 3. kolovoza 2017. godine stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama ovršnog zakona (link) Novost smo o tome objavili 27. srpnja 2017. godine (link). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.