Odluka o izmjeni Odluke o prirezu na porez na dohodak Grada Splita objavljena je u Narodnim novinama 99/17., stupa na snagu 1. studenog 2017. godine U Odluci o prirezu na porez na dohodak (Narodne novine« broj 7/94., 93/01, i »Službeni glasnik Grada Splita« broj 1/94., 15/01.) članak 5. mijenja se i glasi:
»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 15% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.« ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.