Primili smo upit u svezi poreznih obveza koje mogu nastati u slučaju pripajanja kapitalno povezanih društava koja su u prethodnim poreznim razdobljima prije pripajanja izvršili reinvestiranje dobiti, pri čemu nakon provedenog postupka pripajanja nije održan iznos temeljnog kapitala u visini reinvestirane dobiti, iako nije došlo do isplate dobiti ili povećanja drugih stavki kapitala. Naime, prema navodima iz upita, društva koja su sudjelovala u pripajanju, matično i ovisno društvo, reinvestirala su dobit u prethodnim poreznim razdobljima. Pri provođenju postupka pripajanja društvo preuzimatelj, ovisno društvo, nije povećalo temeljni kapital stoga što je društvo koje se pripajalo, matično društvo, držalo sve poslovne udjele preuzimatelja odnosno došlo je do „obrnutog stjecanja“ ali i smanjenja ukupnog kapitala zbog ukidanja ulaganja matičnoga društva. Postupak obrnutog pripajanja proveden je sukladno računovodstvenim standardima i tako je provedeno na Trgovačkom sudu. U konkretnom slučaju došlo je do pripajanja Trgovačkog društva A, koje je u prethodnim poreznim razdobljima reinvestiralo dobit u iznosu od 29.765.788 kuna, Trgovačkom društvu B odnosno ovisnom društvu koje je u prethodnim poreznim razdobljima reinvestiralo dobit u iznosu od 38.488.158 kuna i koje ...