Porezni obveznik čija je osnovna djelatnost izgradnja brodova i to uglavnom brodova za plovidbu na otvorenom moru obratio se upitom Središnjem uredu Porezne uprave u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a u međunarodnom prijevozu.
U upitu se navodi da se u praksi pojavljuje situacija da brodovlasnik iz države članice Europske unije ili izvan nje kod poreznog obveznika gradi brod namijenjen plovidbi na otvorenom moru temeljem sklopljenog Ugovora o izgradnji, a opremu koju ugrađuje u brod nabavlja u tuzemstvu od različitih dobavljača koji bi mu na svoje isporuke trebali obračunati PDV od 25% jer dobra ne prelaze državnu granicu, već se isporuka obavlja u brodogradilištu.
Obzirom na navedeno, postavljeno je pitanje može li se brod u gradnji smatrati plovilom, odnosno od kojeg trenutka se ostvaruje oslobođenje od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim plovilom te se ne obračunava PDV na isporuke plovila i na isporuke opreme za to plovilo. Također, postavljeno je pitanje u vezi osiguranja potrebnih dokaza o uvjetima za ostvarivanje predmetnog oslobođenja, odnosno postavljeno je pitanje da li Ugovor o izgradnji broda namijenjenog za plovidbu na otvorenom moru predstavlja dostatan temelj za ostvarenje predmetnog oslobođenja ili je potrebno ishoditi dodatne dokaze u smislu kakvih ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.