Carinska uprava je objavila da od 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska izravno primjenjuje carinsko zakonodavstvo EU pa da slijedom toga, zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu podnositi nove zahtjeve za izdavanje obvezujućeg mišljenja, ako se isti odnose na robu koju osoba namjerava uvoziti iz trećih zemalja ili izvoziti u treće zemlje.   Obrazac zahtjeva za izdavanje OM može se preuzeti klikom miša ovdje. Informacije o podnošenju zahtjeva za izdavanje OM može se preuzeti klikom miša ovdje.     Obvezujuća mišljenja o razvrstavanju robe u carinsku tarifu  
Temeljem članka 96. Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije (Narodne novine br. 54/13.), obvezujuća mišljenja o razvrstavanju robe koja su izdana prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti danom pristupanja Europskoj uniji.
Od 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska izravno počinje primjenjivati carinsko zakonodavstvo EU, uključujući Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o uvođenju Carinskog zakonika Zajednice i Uredbu Komisije (EEZ) br. 2454/93 o odredbama za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o uspostavi Carinskog zakonika Zajednice.
Slijedom toga, zainteresirane pravne i fizičke osobe ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.